Peilingspelletjes

Tijdens mijn studie Specialist Jonge Kind kwam ik in aanraking met Peilingspelletjes. Ik werd enthousiast en ging deze uitproberen.

Als kleuters leren tellen

 

De map is nu als gratis download beschikbaar op de website van Wizzspel:

MAP Als kleuters willen tellen

Spelenderwijs werken aan en peilen van getalbegrip

Een goed getalbegrip is voorwaardelijk om te leren rekenen. In de onderbouw van de basisschool wordt gewerkt aan het getalbegrip tot 20. Met de spellen uit ‘Als kleuters leren tellen’ kan de leerkracht van groep 1 en 2 op een speelse en natuurlijke wijze bij kinderen peilen wat ze begrijpen, kunnen en weten op het gebied van tellen en getalbegrip tot en met 12.

De speldoos bevat 5 spellen, waarvan een aantal in diverse varianten gespeeld kunnen worden.

De volgende deelaspecten van getalbegrip komen tijdens het spelen van de spellen aan bod:

 • het opzeggen van de telrij
 • het tellen van hoeveelheden
 • vergelijken en ordenen op meer/minder/meeste/minste en evenveel
 • verkort tellen met behulp van verschillende structuren
 • oplossen van eenvoudige optelproblemen
 • oplossen van eenvoudige splits- en aftrekproblemen
 • herkennen en ordenen van getalsymbolen
 • koppelen van getalsymbolen aan hoeveelheden

 

De speldoos Als kleuters leren tellen bevat materialen voor de volgende spellen:

  • Muizenrace
  • Wie het meeste gooit (a en b)
  • Ik kan toveren
  • Memory
  • Op een rijtje