Meetkunde in de onderbouw

'Van bouwen naar vouwen'

Waarom

Meetkunde is van groot belang in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij deelname aan het verkeer, bij sport en dans, bouwen en knutselen, bij het opruimen, bij het begrijpen van telefonie en waterbouw, bij logistiek, etc. Meetkunde is net als het begrip van hoeveelheden en getallen een wezenlijk onderdeel van de vorming van kinderen. In het basisonderwijs heeft meetkunde tot nu toe minder aandacht gekregen dan tellen, getalbegrip en meten. Bij alle rekenactiviteiten ligt naast ervaren een grote nadruk op 'onderzoeken', 'voorspellen', 'verklaren' en 'redeneren'.

De doorgaande lijn

De bekende ontwikkelingspsycholoog Friedrich Fröbel gaf vele jaren terug al aan dat een doorgaande lijn voor meetkunde in de onderbouw belangrijk is. Hij creëerde een duidelijke lijn van de Fröbel bouwblokjes tot aan de vouwbladen en vlechtrepen. Veel van zijn materialen zijn nog steeds in onderbouwgroepen aanwezig. .

V.l.n.r.: Spiegelen met Pattern Blocs, creatief met Figurovorm, mozaïeken en spiegelen met 16 vierkantjes.

Foto's links en midden juf Caroline Scheppink

Resultaat

In deze Meestertraining ontvang je de theorie over Meetkunde in de onderbouw. We gaan uitgebreid praktisch aan de slag met diverse materialen. Je krijgt veel suggesties om direct in de praktijk toe te passen. Het goede van vroeger (Fröbel) in een modern jasje (21e eeuwse vaardigheden) van nu.

Hoe werkt het?

Het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) splitst de leerlijnen voor rekenen in de onderbouw op in drie verschillende domeinen. Tellen en getalbegrip, Meten en Meetkunde. Dit laatste is misschien wel de belangrijkste, maar komt vaak het minst aan bod.

Bij kerndoel 32 (van het SLO) gaat het er om dat kinderen eenvoudige meetkundige problemen kunnen oplossen.

  • Oriënteren en plaats bepalen in de eigen omgeving
  • Beschrijven van routes
  • Construeren met blokjes, papier en ander constructiemateriaal
  • Onderzoeken van en opereren met vormen en figuren (bijv. vouwen, spiegelen, schaduwen en patronen)
  • Verkennen en onderzoeken van diverse basisvormen (cirkel, vierkant, driehoek) en hun eigenschappen
  • En het ontwikkelen van rekentaal bij bovenstaande

Waar en wanneer:

Succesvol verlopen in Heerenveen (2X), Zaandam, Roermond, Leiden, Lelystad, Apeldoorn, Zwolle en Groningen (2X) en diverse keren in company.

 
- Zwolle: Maandag 20 januari 2020 van 15.00 – 17.00 uur

- Heerenveen: Dinsdag 21 januari 2020 van 15.00 – 17.00 uur

- Groningen: Donderdag 23 januari 2020 van 15.00 tot 17.00 uur

 

Voor meer informatie en opgave ga je naar de website